Starters

Een zaak starten of overnemen?

Wij helpen en adviseren met:

  • het opstellen van een business- en/of financieel plan
  • het maken van een concurrentieanalyse
  • het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie

Hierbij besteden we ook de nodige aandacht aan de mogelijke valkuilen bij startups.

Tijdens een vrijblijvend verkennend gesprek lichten we onze werkwijze toe. Nadien beslissen we samen welke ondernemingsvorm het meest geschikt is waarna alle opstartformaliteiten door ons verzorgd worden.

Na de start bespreken we samen de praktische realisatie van de boekhouding en fiscale planning. Periodiek worden deze geëvalueerd en bijgestuurd.

Kijk zeker eens naar deze site van Acerta: https://www.acerta.be/nl/starters.

webdesign by qos